česningas

česningas
×česnìngas, -a adj. (1) 1. turintis garbę, garbingas: Diakonai taipajag tur būt česningi, ... ne girtuoklės, daug vyno negeisdami Bt1PvTm3,8.
česnìngai adv.: Prisakėm, idant tie paslai česningai būtų priimti BB1Mak14,23.
2. vaišingas: Česnìngi žmonys, kurie čestavo[ja] svetį, kitus kaimynus J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”